REKLAMACJE

Rękojmia - Reklamacje z tytułu wady towaru

Sklep Old Silos Sneakers prowadzony przez firmę Redan Kierzkowski Grzegorz, ul. Hoża 35 00-681 Warszawa, odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej
zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

Zgłoszenie wady (reklamacja) może być przesłane poczta tradycyjną listem poleconym na adres sklepu ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa lub mailem na adres:
oldsilos@oldsilos.com.pl lub pisemnym zgłoszeniem przesłanym wraz z reklamowanym towarem.
Klient może dokonać zgłoszenia osobiście w sklepie stacjonarnym.

W pisemnym zgłoszeniu prosimy podać swoje dane kontaktowe, podać datę zakupu i ksero dowodu potwierdzającego zakup towaru (np. paragonu), datę stwierdzenia zaistniałej wady, opisanie stwierdzonej wady,
zgłoszenie wybranego żądania oraz preferowanego sposobu zawiadomienia przez sklep o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS).

W celu zgłoszenia reklamacji Klient może również skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego dostępnego w Sklepie Internetowym.

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Reklamacje procedura:

Przed odebraniem przesyłki zawsze prosimy sprawdzić, czy nie została uszkodzona w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48.22 622 04 85.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar wykazuje wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas towar, który chcesz zareklamować, dołączając do niego dowód zakupu i pisemne oświadczenie, w którym opiszesz powody reklamacji towaru, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Możesz użyć formularza reklamacyjnego. (pobierz formularz pdf) Przesyłka jest realizowana na Twój koszt. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego towaru, przesłanie nowego egzemplarza towaru lub zwrot pieniędzy na podany przez Ciebie numer rachunku. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany towar.

  5. Reklamacje zgłoszone bez pisemnego oświadczenia reklamacyjnego i dołączonego dowodu zakupu towaru nie będą rozpatrywane.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: oldsilos@oldsilos.com.pl lub telefonicznie: 22 622 04 85. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany towar nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku niespełnienia tego warunku, towar nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu:

  1. Prześlij nam jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu na adres: oldsilos@oldsilos.com.pl Otrzymasz potwierdzenie Sklepu o otrzymaniu Twojego oświadczenia. Możesz użyć formularza zwrotu (pobierz formularz zwrotu pdf)

  2. Odeślij niezwłocznie zakupiony towar, jednak nie później niż 14 dni po jego otrzymaniu, w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Zadbaj o właściwe zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniem w transporcie. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

  3. Dołącz do przesyłki dowód zakupu - paragon lub fakturę, a także podaj numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

  4. Po otrzymaniu przesyłki przez Sklep, na e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu towaru. Na załączony numer konta niezwłocznie zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot pieniędzy zostanie wykonany na kartę.

 

Jeżeli Twój zwrot zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie towaru lub widoczne oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy towar, pokrywając koszt przesyłki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl